2020, Warszawa, rzeka Wisła, Polska

Szczegóły realizacji

Nazwa projektu:
Dostawa, instalacja i uruchomienie 2 systemów NEPTUN wraz systemami wypłaszania na ujęciach wody przemysłowej Elektrociepłowni Żerań, rzeka Wisła, Polska

Lokalizacja:
Wisła, Kanał Żerański, Warszawa, Polska

Data:
08.2020

Cel:
Zabezpieczenie przed obecnością ryb dwóch ujęć wody chłodzącej, z Kanału Żerańskiego oraz z rzeki Wisły położonych w Elektrociepłowni Żerań.

Kanał Żerański

Parametry instalacji – Typ: NEPTUN

  • Długość bariery: 15 m
  • Długość elektrod: 4 m
  • Sposób mocowania elektrod: do dna
  • Zasilanie: Zasilanie: 1 – faza

Wisła

Parametry instalacji – Typ: NEPTUN

  • Długość bariery: Zostało zastosowane nowatorskie rozwiązanie specjalnie zaprojektowane dla tego ujęcia
  • Długość elektrod: do 9 m
  • Zasilanie: Zasilanie: 3 – fazy