Ochrona ujęć przed wpływaniem ryb. Technologia kiedyś i dziś

Wpływ pola elektrycznego na reakcję ryb wykorzystuje się od dawna zarówno w celu wabienia a następie odłowu, jak również w celu odstraszania ryb z danego obszaru. Klasyczne bariery elektryczne dla ryb składały się z zespołu metalowych elektrod zanurzonych w wodzie, do których podłączono napięcie. Źródłem napięcia była najczęściej sieć elektryczna o częstotliwości 50/60 Hz. Zmianę wartości napięcia uzyskiwano poprzez transformator. Przy tego typu konstrukcji pole elektryczne generowane pomiędzy elektrodami było jednorodne, a ilość energii elektrycznej absorbowanej prze ciało ryby uzależniona była od rozmiarów ryby, czasu przebywania w obszarze międzyelektrodowym oraz natężenia pola elektrycznego. Takie rozwiązanie skutkowało tym, że jeżeli napięcie przyłożone do elektrod wytwarzało pole elektryczne, które odstraszało średnie i duże ryby (bez ich porażenia), nie wywoływało z kolei odstraszania u małych ryb. Natomiast przy zwiększaniu natężeniu pola elektrycznego, poprzez zwiększenie napięcia zasilającego, wywoływało efekt odstraszania u małych ryb, powodując jednocześnie porażenie średnich i dużych.

Bezpieczne pole elektryczne

Bardzo ważnym elementem decydującym o efektywnej i bezpiecznej dla organizmów żywych, w tym ludzi, pracy, jest sposób zasilania elektrod. Wybór zasilania w postaci impulsów prądu niskiego napięcia oraz odpowiedni dobór parametrów takich jak: czas trwania impulsu, częstotliwość oraz współczynnik wypełnienia, pozwalają w sposób ekologiczny i bezpieczny fizycznie oddziaływać na ryby. Generowane w ten sposób pole nie powoduje porażenia ryb i narybku oraz innych organizmów wodnych, jak również nie wpływa na ich reprodukcję. Odpowiedni dobór parametrów oraz rozmieszczenie elektrod dodatnich i ujemnych ogranicza niebezpieczeństwo oddziaływania systemu NEPTUN na człowieka.

Przeczytaj 'Opinię biegłego'

Aby otrzymać plik z opinią biegłego wypełnij poniższy formularz.

  O NAS

  Firma PROCOM SYSTEM działa na rynku od 1989 roku oferując kompleksową realizację zadań z dziedziny automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych, systemów ochrony środowiska oraz autorskich aplikacji informatycznych.

  www.procomsystem.pl

  Kontakt

  PROCOM SYSTEM S.A.
  ul. Północna 15-19 bud. 2.2.
  54-105 Wrocław
  Polska