TWOJE KORZYŚCI BIZNESOWE I EKOLOGICZNE

Uzyskanie lepszych warunków przepływu wody

Dzięki zastosowaniu systemu NEPTUN można starać się o uzyskanie zgody na zastosowanie rzadszych krat, co wymiernie przełoży się na efektywność ujęcia.

Ograniczenie liczby przestojów w pracy urządzeń hydrotechnicznych

Ze względu na to, że system NEPTUN posiada bardzo dużą skuteczność, liczba ryb przedostających się do urządzenia jest w znacznym stopniu ograniczona. W konsekwencji może to powodować, że ilość wymaganych przeglądów będzie mniejsza.

Obniżenie kosztów konserwacji urządzeń hydrotechnicznych

Dzięki zastosowaniu systemu NEPTUN możemy np. skrócić czas przestoju pompowni, ponieważ nie trzeba czyścić urządzeń z ryb, które mogły wpłynąć do ujęcia.

Budowanie wizerunku firmy przyjaznej środowisku

Dzięki zastosowaniu systemu NEPTUN użytkownik pokazuje, że dba nie tylko o własne korzyści, ale również stara się chronić osobniki wodne przed niebezpieczeństwem. Poprawia to wizerunek firmy w oczach instytucji proekologicznych i dbających o środowisko naturalne.

Kontakt ze specjalistą

Piotr Augustyn

Dyrektor Rynku Zakładu Systemów Hydroekologicznych

Masz pytanie?

  O NAS

  Firma PROCOM SYSTEM działa na rynku od 1989 roku oferując kompleksową realizację zadań z dziedziny automatyki przemysłowej, instalacji elektrycznych, systemów ochrony środowiska oraz autorskich aplikacji informatycznych.

  www.procomsystem.pl

  Kontakt

  PROCOM SYSTEM S.A.
  ul. Północna 15-19 bud. 2.2.
  54-105 Wrocław
  Polska