2019, Wiesbaden, rzeka Ren, Niemcy

Szczegóły realizacji

Nazwa projektu:
Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu NEPTUN na pompowni ujęcia wody do celów przemysłowych, rzeka Ren, Niemcy

Lokalizacja:
Ren, Wiesbaden, Niemcy

Data:
05.2019

Cel:
Ochrona ryb przed wpływaniem do pompowni wody przemysłowej.

Parametry instalacji – Typ: NEPTUN

  • Długość bariery: Zostało zastosowane nowatorskie rozwiązanie specjalnie zaprojektowane dla tego ujęcia
  • Długość elektrod: 3 m
  • Zasilanie: Zasilanie: 1 – faza