2019, Płoty, rzeka Rega, Polska

Szczegóły badań

Nazwa projektu:
Ponowna ocena skuteczności działania bariery elektrycznej NEPTUN po 3 latach eksloatacji na górnej wodzie EW Płoty.

Miejsce przeprowadzenia testu:
Płoty, rzeka Rega, Polska

Data przeprowadzenia testu:
10.2019

Skuteczność:
100%