Instalacja bariery elektryczno – elektronicznej NEPTUN na wlocie do MEW Lipki na rzece Odra

W połowie stycznia 2018 zakończono instalację bariery elektryczno – elektronicznej NEPTUN na wlocie do MEW Lipki zlokalizowanej na rzece Odra

Zadaniem bariery jest ochrona ryb przed wpływaniem do turbin elektrowni wodnej. Dodatkowo w ramach tego zadania dostarczyliśmy i zainstalowaliśmy system monitoringu ryb w przepławce. Zadaniem systemu monitoringu jest zliczanie, wskazanie kierunku płynięcia, wymiarowanie oraz rejestracja obrazu wideo przepływającej ryby.